เคล็ดลับวิธีการเลือกซื้อกล้องจุลทรรศน์

เคล็ดลับวิธีการเลือกซื้อกล้องจุลทรรศน์


1. กล้องจุลทรรศน์สามารถแบ่งประเภท โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานเช่น
1.1 อยากได้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายไม่เกิน 1000เท่า ดูวัตถุโปรงแสงเช่น เลือด น้ำ และ เซลล์ต่างๆ
ควรใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ด้านล่าง ตัวอย่างรูปภาพกล้องจุลทรรศน์ Light microscope
 กำลังขยายมาตรฐาน 40เท่า 100เท่า 400เท่า และ 1000เท่ารูปภาพตัวอย่างการใช้งานกล้องจุลทรรศน์


ภาพจากกล้องจุลทรรศน์
1.2 ต้องการกล้องสามารถส่องดูวัตถุที่มีลักษณะวัตถุทึบแสงและวัตถุโปรงแสง กำลังขยายต่ำ เช่น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, พระเครื่อง, เหรียญกษาปณ์, เครื่องประดับ จิวเวลรี่, โลหะ, หิน ,ดิน, ใบไม้, เกสรดอกไม้, แมลงต่างๆ กำลังขยายไม่เกิน 50เท่า
ควรใช้กล้องสเตอริโอไมโครสโคป Stereo microscope บางรุ้นจะมีแสงไฟด้านล่าง
กำลังขยายมาตรฐาน 6.5 ซูมถึง 50เท่ารูปภาพตัวอย่างการใช้งานกล้องสเตอริโอไมโครสโคป
ภาพจากกล้องสเตอริโอไมโครสโคป

ภาพจากการใช้กล้องสเตอริโอไมโครสโคปดูเมล็ดพืช


1.3 อยากได้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ดูวัตถุทึบแสงเช่น พื้นผิวโลหะ การชุบผิว die wafer และต้องการวัดขนาดของชิ้นงาน ภาพ 3D
ควรใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ด้านบน ตัวอย่างรูปภาพกล้องจุลทรรศน์  Measuring Microscope
 กำลังขยายมาตรฐาน 50เท่า 100เท่า 200เท่า 400เท่า 500เท่าและ 1000เท่า
รูปภาพตัวอย่างการใช้งานกล้อง Measuring Microscope
ภาพจากการใช้กล้อง Measuring Microscope ดูพื้นผิวโลหะ 3D และวัดขนาด 


โพสต์แนะนำ

Microscopes Olympus BX51M กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา Metallurgical microscope กล้องดูโลหะ

กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยาตรวจสอบส่องดูผิวโลหะวัตถุทึบแสงสามารถวัดขนาดชิ้นงานได้ Microscopes Olympus Model รุ่น BX51M กำลังขยาย 50x 100x 2...